MURUEIT OÜ

Murueit OÜ on erakapitalil asutatud ettevõte, kes alustas oma tegevust 2001.aastal.

Esialgne idee oli luua firma, mis tegeleb käsitöö toodete väike-ja seeriatootmisega ning selle kõrval tegutseb toimiv väike õmblustsehh. Turg, aeg ja võimalused tingisid aga selle, et esimesed 12 aastat oli peamine tegevusala masinõmbluse seeriatootmine.

Õmblustsehh on osutanud allhanketeenust erinevatele kaubamärkidele ja suurtootjatele – valmistatud on nii töö-, spordi- kui ka vabaajarõivaid, päästeveste, kodutekstiili jms. Alates 2007. aasta algusest on meie partneriks Hilleberg Eesti OÜ ning toodame kõrgekvaliteetseid profi-matkatelke Rootsi kaubamärgile Hilleberg.

Kui ettevõtte algusaastatel moodustas käsitöö müük kogukäibest väga väikese osa (alla 10%), siis alates 2013.aastast on käsitöö osakaal järjest suurenenud. Esimese suurema nö. käsitöö-investeeringuna seadsime sisse ehtekoja, mida hakkas oma põhitöö kõrvalt vedama pikaajaliste kogemustega ehtemeister Toomas Mägi.

Aastake hiljem avastasime enda jaoks imelise materjali – lambavilla ja selle toreda töötlemise protsessi – viltimise. Kui viltimise esimesed oskused olid omandatud selgus tõsiasi, et töötlemiseks sisseostetava tooraine (kraasitud vill) kvaliteet on sageli ettearvamatu.

Juhuslikkuse vältimiseks loodi 2015. aasta kevadel oma toorainebaas – väike lambafarm Kihnu Maalamba tõugu loomadega, kelle vill on justkui loodud viltuma. Sellega tahame ühtlasi ka toetada Eesti vanima tunnustatud aborigeense tõu säilimist ja aretamist.

11.novembril 2022.aastal loodi MTÜ Kihnu Maalamba Selts MTÜ – Murueit OÜ on selle vabaühenduse üks asutajaliikmetest. Kihnu Maalamba Seltsi (KMS) tegevuse eesmärk on kihnu maalamba kui põlistõu aretamise, säilitamise ja kasvatamise populariseerimine (vt ka www.kihnulammas.ee). (vt.ka lehte Lambafarm). Alates 2022 aastast on Murueit OÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liige. Käsitöö suuna edasiarendamine on jätkunud ning 2017. aasta kevadel seati sisse villa kraasimistöökoda, kus valmib viltimiseks ja ketruseks vajalik kvaliteetne tooraine nii enda tarbeks kui ka edasimüügiks.

Leader 2022-2023 projekt: „OÜ Murueit uute töökohtade loomine”

2023 aastal investeerib Murueit OÜ töökeskkonna parendamisse. Projekti toetab Leader programm. Projektiga parendatakse töökeskkonda (ventilatsiooni ja valgustust) ning tootmisruume (tööpindade suurenemine). Soetatakse üks uus kaasaegne tööstuslik õmblusmasin. Projekti tulemusena lisandub 2 füüsilist töökohta.