Lambafarm

Alates 2015.aasta kevadest on ettevõttel ka oma väike lambafarm. Lambad on Eesti põlise lambatõu Kihnu Maalamba geneetilised järglased ning nad on registreeritud tõuraamatus. Ettevõte on Kihnumaalamba Seltsi, Eesti Lamba-ja Kitsekasvatajate Liidu ning Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi liige.

Farmi pidamise eesmärk on omatoodangu tarbeks tooraine olemasolu ning ehk veel olulisem on villa omaduste tundmaõppimine ja lambapidamise ning villa kvaliteedi vaheliste seoste tundmaõppimine.

Alates 2017. aasta kevadest hakkasime dokumenteerima tähelepanekuid lammaste villa kohta, mida omakorda saame kõrvutada erinevate karjade maalammaste villaga, mis meie villakojas töötlemisel on.

Samal ajal lõpetas ettevõtte juht Olustvere TMK lambakasvatuse 5.taseme õppe ning meie farmi loomad on nüüd teadlikumalt hoitud ja kasvatatud.

2016.aasta lõpuga on ettevõttel 5 põhikarja looma. Karja suurendamist planeeritakse kuni 10-15 lambani.

Meie jaoks on väga tähtis ka teadmine, et oma farmiga aitame kaasa ühe vanima Eesti aborigeense loomatõu säilimisele.

Lambafarm